אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה

תאונה יכולה להביא למצב של אי יכולת לעבוד מספר ימים , שבועות וחודשים . תוכנית הביטוח של פיצוי במקרה של אי כושר מתאונה מאפשרת מענה מהיר בפיצוי חודשי קבוע מראש לתקופה מוגדרת .


במקרה של אי יכולת לעבוד כתוצאה מתאונה יינתן פיצוי כספי שייקל על צבר ההוצאות מהתאונה ויאפשר מקור מימון ותשלום קבועים מראש.

בנוסף לפיצוי חד פעמי הנרכש במסגרת תאונות אישיות , ניתן לקבל פיצוי חודשי בסכום קבוע מראש עד 4,000 ש"ח לחודש לתקופה של  עד 

36 חודשים . הפיצוי יינתן לאחר תקופת המתנה מוגדרת מראש . 

פיצוי התוכנית יינתן ללא תלות בהכנסה , וללא צורך באישורי שכר. בניגוד לביטוח לאובדן כושר עבודה שם הפיצוי תלוי בהכנסה . פיצוי חודשי קבוע, בסכום שנרכש
 תקופת המתנה קצרה: 14 או 30 ימים, לפי בחירתך
 אובדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא
 
 הצהרת בריאות מקוצרת  
 אפשרות לרכישה עם כל מוצרי הבריאות


גילוי נאות - אי כושר כתוצאה מתאונה של חברת מגדל