ביטוח תאונות אישיות

תאונות בלתי צפויות עלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום . פגיעה עקב תאונה יכולה לגרום לאשפוז אובדן ימי עבודה , אובדן הכנסה 
ולפעמים חלילה גם לנכות . מטרת הפיצוי במקרה של תאונה לשמור על פרנסה וכיסוי ההוצאות הבילתי צפויות

 מעטפת כיסויים ושירותים רפואיים פרטיים לתאונות שאירעו בארץ או בחו"ל
 פיצוי כספי המשולם בנוסף לזכויות האחרות המגיעות למבוטח
 סכום ביטוח מתחדש כל תאונה בגין נכות צמיתה, שברים, כוויות ומצב סיעודי.
 כיסויים ייחודיים לילדים כגון פיצוי בגין היעדרות מבחינה והחזר הוצאות מורה פרטי
 הוצאות נלוות לאשפוז כגון פינוי באמבולנס, אחות פרטית, טיפולי פיזיותרפיה ורפואה משלימה ועוד
 כיסוי עד גיל 80 ולילדים עד גיל 25
 תשלום חודשי קבוע, למעט הצמדה למדד ובכפוף לתנאי הפוליסה
 


קישור לגילוי נאות - מגדל דואגים למשפחה מורחב  - תאונות אישיות