חיסכון פנסיוני

הסוד הוא בתכנון עתידי מוקדם 
אם מחשבים את העתיד של כל אחד מאיתנו, מגיעים למסקנה כי כשליש מחיינו נשען על חסכונות שצברנו במהלך החיים. כדי שנוכל ליהנות מרמת חיים מספקת, כדאי לבחור בתכנית חיסכון פנסיוני מתאימה, בשלב מוקדם ככל האפשר בשנות העבודה והקריירה. צוות סוכנות קריטי ביטוח והשקעות יעזור לכם לבחור בחיסכון פנסיוני מושלם ומשתלם.
צוות סוכנות קריטי ביטוח והשקעות נותן לכם עצה מקצועית טובה לחיים: התחילו לחסוך מוקדם ככל שניתן בתכנית חיסכון פנסיוני טובה ואיכותית. צוות הסוכנות ילווה אתכם בבחירה חשובה זו וידאג שתוכלו לשמור על רמת חיים מתאימה, גם בשנות הפרישה לגמלאות. על בסיס אופן ההשתכרות הנוכחי ולפי דרישותיכם האישיות, תוכלו לבחור בחיסכון פנסיוני משתלם ולדעת שההגנה הכלכלית שלכם מובטחת.


חיסכון פנסיוני בקלות ובאחריות

כדי שרמת החיים בשנות הפנסיה תהיה בטוחה ומספקת, יש לחשב אותה באופן מושכל לפי ההכנסות הנוכחיות והעתידיות. באופן כללי, אפשר לומר כי הפרשה כספית אידיאלית היא כזו של שתיים וחצי משכורות בשנה, לתקופה של 35 שנה. מדינת ישראל שואפת שאזרחיה יהיו מוגנים כלכלית בתקופת הגמלאות ולכן מעניקה הטבות מס משמעותיות לחוסכים. יתירה מזאת, המדינה אף מחייבת את המעסיקים לדאוג עבור עובדיהם לתכניות פנסיה נוחות.

קיימים שלושה מוצרי חיסכון פנסיוני עיקריים, קופות גמל, קרנות פנסיה ותכניות ביטוח מנהלים. קופות הגמל ניתנות בימינו לפדיון רק בגיל פרישה. מדובר בפדיון חד פעמי של ההון שהצטבר בקופה. במידה והמוטב מבקש לקבל את הכסף הצבור בקופה כקצבה, עליו להעביר את הכספים לקופה משלמת לקצבה, היינו, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

חיסכון פנסיוני באמצעות קרן פנסיה מאפשר תשלום הפדיון כקצבה. בגיל פרישה, ההון הצבור בקרן מחולק במקדם תוחלת חיים קבוע מראש, ומועבר למוטב כקצבה חודשית. השאיפה היא שמקדם תוחלת החיים יהיה נמוך ככל האפשר, וכך הקצבה החודשית תהיה גדולה יותר. עם זאת, מקדם תוחלת החיים עולה כל הזמן, עם התקדמות הרפואה והעלייה באיכות החיים. המסקנה היא שכדאי להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם ולהפריש סכום גבוה ככל האפשר מידי חודש. ההבדל העיקרי בין תכניות ביטוח חיים לקרנות פנסיה הוא במועד קביעת מקדם תוחלת החיים. בביטוח חיים נקבע המקדם במועד רכישת התכנית. אז הוא מהווה חוזה מחייב בין כל הצדדים ואינו ניתן לשינוי.

לקבלת הצעה לחץ כאן >>