ביטוח אחריות מקצועית לרופאים

כיסוי ביטוחי כנגד תביעות של מטופלים והגנה משפטית  
מטבע הדברים, כרופאים, אתם חשופים לתביעות מצד מטופלים, הטוענים לנזק או רשלנות במסגרת הטיפול שניתן להם. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לרופאים מספקת הגנה ביטוחית כנגד תביעות, כולל הגנה משפטית במקרה של תביעה.
מהו ביטוח אחריות מקצועית לרופאים?

ביטוח אחריות מקצועית מספק הגנה על הרופא במקרה של תביעה כתוצאה מרשלנות רפואית. בזמן תביעה, חברת הביטוח נרתמת לצד הלקוח, על מנת להקטין את גובה הנזק ונושאת את עלות הנזקים עד גובה סכום הביטוח.

גבול האחריות - גובה הכיסוי הנרכש

בעת הצטרפותכם לפוליסה נקבע גובה הכיסוי, בהתאם לבקשתכם, לפי רמת הסיכון ועל פי תחום ההתמחות שלכם.

ביטוח אחריות מקצועית לרופאים בסוכנות קריטי

אנחנו בסוכנות קריטי ביטוח והשקעות, מנוסים בהתאמת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לרופאים. צוות הסוכנות יעמוד לשירותכם בעת רכישת הפוליסה.

לקבלת הצעה לחץ כאן >>